Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor
Oferta Serwis i wzorcowanie

Serwis i wzorcowanie

Wzorcowanie narzędzi pomiarowych

Świadczymy kompleksowe usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych z zakresu długości i kąta.

Jako autoryzowany przedstawiciel firmy Schut Geometrical Metrology świadczymy usługi wzorcowania maszyn DeMeet zgodnie z procedurami oraz za pomocą wzorców zatwierdzonych przez producenta.

Prowadzimy autoryzowany serwis urządzeń takich marek jak: Sylvac, Bowers, Trimos, Kaefer, Schwenk, Wyler

Poniżej mogą się Państwo zapoznać z aktualnym cennikiem usług świadczonych przez nasze laboratorium.

Wzorcowanie
Grupa Nazwa przyrządu Zakres pomiarowy, wielkość / mm / Cena netto
PRZYRZĄDY  SUWMIARKOWE
1 Suwmiarki, głębokościomierze, wysokościomierze L ≤ 200mm 40,00 zł
200 < L ≤ 500mm 50,00 zł
500 < L ≤ 1000mm 80,00 zł
Spoinomierz suwmiarkowy L ≤ 30mm 50,00 zł
Spoinomierz MS-1, MS-3, MS-4 75,00 zł
MS-6=SPF1=MG11 45,00 zł za listek
PRZYRZĄDY MIKROMETRYCZNE
2 Mikrometry zewnętrzne L ≤ 100mm bez wzorca nastawczego 45,00 zł
L ≤ 100mm z jednym wzorcem nastawczym 65,00 zł
100 < L ≤ 200mm bez wzorca nastawczego 55,00 zł
100 < L ≤ 200mm z wzorcem nastawczym 85,00 zł
200 < L ≤ 300mm bez wzorca nastawczego 65,00 zł
200 < L ≤ 300mm z wzorcem nastawczym 95,00 zł
300 < L ≤ 500mm bez wzorca nastawczego 90,00 zł
300 < L ≤ 500mm z wzorcem nastawczym 120,00 zł
Wzorzec nastawczy L ≤ 100mm 20,00 zł
L > 100mm 30,00 zł
Mikrometry wewnętrzne L ≤ 100mm 50,00 zł
100 < L ≤ 200mm 70,00 zł
Pierścień nastawczy lub ustawiak   30,00 zł
Średnicówka mikrometryczna składana L ≤ 100mm 50,00 zł
Przedłużka do średnicówki L ≤ 500mm 15,00 zł
Głębokośiomierze mikrometryczne L ≤ 50mm 45,00 zł
Przedłużka do głębokościomierza L ≤ 100mm 10,00 zł
Głowica mikrometryczna ze sprzęgłęm L ≤ 50mm 50,00 zł
Głowica mikrometryczna bez sprzęgła 80,00 zł
Średnicówki trzypunktowe ø ≤ 50mm 50,00 zł
50 < ø ≤ 100mm 60,00 zł
100 < ø ≤ 125mm 70,00 zł
CZUJNIKI, PRZYRZĄDY CZUJNIKOWE
3 Czujniki analogowe i cyfrowe L ≤ 13 mm 65,00 zł
13 < L ≤ 30mm 75,00 zł
30 < L ≤ 50mm 90,00 zł
L > 50 mm 110,00 zł
Czujniki z uchylnym trzpieniem (diatesty)   60,00 zł
Czujniki 3D   120,00 zł
Głębokościomierz z czujnikiem   80,00 zł
Transametry L ≤ 100 60,00 zł
L > 100 75,00 zł
Średnicówki czujnikowe (cenia nie uwzględnia czujnika) ø ≤ 250mm 40,00 zł
Grubościomierze czujnikowe   60,00 zł
MACKI POMIAROWE
4 Do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych L ≤ 50mm 50,00 zł
50 < L ≤ 200mm 60,00 zł
NOVOMETRY
5 Novometry ø ≤ 100mm 50,00 zł
100 < ø ≤ 150mm 70,00 zł
KĄTOWNIKI I KĄTOMIERZE
6 Kątomierz traserski   60,00 zł
Kątomierz uniwersalny 4x90°; linijki: 150, 200, 300mm 120,00 zł
Kątownik 90° stalowy  L ≤ 315mm  85,00 zł
 L > 315mm  95,00 zł
POZIOMNICE
7 Poziomnice krzyżowe   bez działki elementarnej 90,00 zł
 z działką elementarną 120,00 zł
Poziomnice dwukierunkowe  L < 1,5 m 50,00 zł
Poziomnice  pryzmowa dwukierunkowa 110,00 zł
ramowa dwukierunkowa  240,00 zł
cyfrowa  240,00 zł
SPRAWDZIANY
8 Tłoczkowe   60,00 zł
Gwintowe trzpieniowe  ø ≤ 50 65,00 zł
 ø 50-100 jednostr. 60,00 zł
 ø 50-100 dwustr. 80,00 zł
 ø >100 jednostr. 90,00 zł
 ø >100 dwust. 110,00 zł
Wałeczki pomiarowe  ø ≤ 20 20,00 zł
Sprawdziany szczękowe   65,00 zł
WZORCE
9 Promieniomierz (Wzorzec łuku) 1 listek 15,00 zł
Szczelinomierz 1 listek 15,00 zł
1 listek w komplecie min. 10szt.  6,00 zł
Pierścień wzorcowy ø (35-100)mm 60,00 zł
ø (100-190)mm 70,00 zł
WYSOKOŚCIOMIERZE CYFROWE 1D/2D
10 Wysokościomierze cyfrowe  L ≤ 300mm 300,00 zł
 300 < L ≤ 600mm 350,00 zł
 L > 600mm 400,00 zł
POZOSTAŁE
11 Liniały krawędziowe L ≤ 500mm 45,00 zł
500 < L ≤ 1000mm 70,00 zł
Przymiary sztywne, półsztywne, elastyczne L ≤ 500mm jedna skala 35,00 zł
L ≤ 500mm dwie skale 40,00 zł
500 < L ≤ 2000mm jedna skala 40,00 zł
500 < L ≤ 2000mm dwie skale 50,00 zł
Pryzmy jedna strona 70,00 zł
dwie strony /cena zależna od zakresu wzorcowania/  120,00 zł
Miary zwijane  L ≤ 5,0m jedna skala 50,00 zł
 L ≤ 5,0m dwie skale 60,00 zł
 5,0 ≤ 10,0m jedna skala 60,00 zł
 5,0 ≤ 10,0m dwie skale 80,00 zł
Liniały powierzchniowe  L < 1000mm jedna powierzchnia 50,00 zł
dwie powierzchnie  75,00 zł
Siłomierz (dynamometr) do 50N 80,00 zł
Płytki kątowe   30,00 zł
Grubościomierz do powłok + wzorcowanie folii 220,00 zł
Grubościomierz ultradźwiękowy ferromagnetyczny 120,00 zł
PŁYTY POMIAROWE*
Powierzchnia do 0,1 m2 310 zł
0,1 - 0,4 m2 445 zł
0,4 - 1 m2 567 zł
1 - 1,5 m2 720 zł
1,5 - 3 m2 880 zł
3 - 5 m2 1070 zł
* Cena nie uwzględnia kosztu dojazdu do klienta i ewentualnego noclegu. Cena do negocjacji przy większej ilości płyt.
W przypadku konieczności wykonania dodatkowych, szczególnie pracochłonnych czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia kalibracji, ich wycena zostanie każdorazowo uzgodniona.

 

  

Laboratorium działa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.