Szukaj produktów

Świadczymy kompleksowe usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych z zakresu długości i kąta.

Jako autoryzowany przedstawiciel firmy Schut Geometrical Metrology świadczymy usługi wzorcowania maszyn DeMeet zgodnie z procedurami oraz za pomocą wzorców zatwierdzonych przez producenta.

Poniżej mogą się Państwo zapoznać z aktualnym cennikiem usług świadczonych przez nasze laboratorium.

Wzorcowanie
Grupa                         Narzędzia lub przyrządy Cena netto
PRZYRZĄDY  SUWMIARKOWE
1 Zakres   L ≤ 150mm 40,00 zł.
Zakres   150mm < L ≤ 500mm 50,00 zł.
Zakres   500mm < L ≤ 1000mm 80,00 zł.
Zakres 1000mm < L ≤ 2000mm 120,00 zł.
Spoinomierz suwmiarkowy 50,00 zł.
Spoinomierz MS-1, MS-3,MS-4, MS-6 (złożony) 75.00 zł.
PRZYRZĄDY MIKROMETRYCZNE
2 Zakres L ≤100mm bez wzorca nastawczego 40,00 zł.
Zakres L ≤100mm z jednym wzorcem nastawczym 60,00 zł.
Zakres 100mm< L ≤ 500mm z jednym wzorcem nastawczym 90,00 zł.
Zakres L  > 500mm z jednym wzorcem nastawczym 120,00 zł.
Wzorce nastawcze do przyrządów mikrometrycznych L ≤ 500mm 30,00 zł.
Wzorce nastawcze do przyrządów mikrometrycznych L > 500mm 40,00 zł.
Średnicówka  mikrometryczna składana 45,00 zł.
Przedłużacz do średnicówka  mikrometrycznej 30,00 zł.
Średnicówka  trzypunktowa  ø ≤ 100mm 70,00 zł.
Średnicówka  trzypunktowa 100mm< ø ≤ 200mm 90,00 zł.
Średnicówka  trzypunktowa  ø > 200mm 120,00 zł.
Mikrometr wewnętrzny L ≤ 100mm 40,00 zł.
Mikrometr wewnętrzny 100mm < L ≤ 200mm 80,00 zł.
PRZYRZĄDY CZUJNIKOWE
3 Czujnik 3D 120,00 zł.
Czujnik  analogowe i cyfrowe                 L ≤ 13 mm 50,00 zł.
Czujnik  analogowe i cyfrowe 13mm < L ≤ 30mm 60,00 zł.
Czujnik  analogowe i cyfrowe 30mm < L ≤ 50mm 70,00zł.
Czujnik  analogowe i cyfrowe                 L > 50 mm 110,00 zł.
Transametr L ≤ 100mm 55,00 zł.
Transametr L > 100mm 75,00 zł.
Średnicówka czujnikowa 30,00 zł.
Grubościomierz 50,00 zł.
KĄTOWNIKI I KĄTOMIERZE
4 Kątomierz traserski 60,00 zł.
Kątomierz 120,00 zł.
Kątownik 90° stalowy L 315 mm 85,00 zł.
Kątownik 90° stalowy L > 315 mm 95,00 zł.
POZIOMNICE
5 Poziomnica krzyżowa bez działki elementarnej 90,00 zł.
Poziomnica krzyżowa z działką elementarną 120,00 zł.
Poziomnica dwukierunkowa L < 1,5 m 50,00 zł.
Poziomnica liniałowa dwukierunkowa 110,00 zł.
Poziomnica ramowa dwukierunkowa 240,00 zł.
Poziomnica cyfrowa 240,00 zł.
SPRAWDZIANY
6 Sprawdzian tłoczkowy ø ≤ 100mm 55,00 zł.
Sprawdzian tłoczkowy ø ≥ 100mm 80,00 zł.
Sprawdzian gwintowy trzpieniowy ø ≤ 50 65,00 zł.
Spr. gwint. trzpieniowy ø 50-100 jednostr./dwust. 60,00/75,00 zł.
Spr. gwint. trzpieniowy ø >100 jednostr./dwust. 120,00/160,00 zł.
Sprawdzian gwintowy pierścieniowy na zapyt.
Sprawdzian stożkowy na zapyt.
Sprawdzian szczękowy 65,00 zł.
Wałeczek pomiarowy 12,00 zł.
WZORCE
7 Wzorzec do gwintu 25,00 zł.
Wzorzec łuku kołowego 15,00 zł.
Pierścień wzorcowy < 100 mm 55,00 zł.
Pierścień wzorcowy 100 – 200 mm 70,00 zł.
Szczelinomierz (wzorzec pojedynczy) 15,00 zł.
Szczelinomierz (komplet minimum 10 listków) – cena za listek 6,00 zł.
WYSOKOŚCIOMIERZE CYFROWE 1D/2D
8 Zakres                     L ≤ 300mm   – 4 pkt 200,00 zł.
Zakres   300mm <L ≤ 600mm   – 7 pkt 300,00 zł.
Zakres                     L > 600mm   – 9 pkt 400,00 zł.
POZOSTAŁE
9 Liniał krawędziowy 48,00 zł.
Przymiar sztywny L ≤ 500mm jednostronny 60,00 zł.
Przymiar sztywny L ≤ 500mm dwustronny 90,00 zł.
Przymiar sztywny 500 < L ≤ 1000mm jednostronny 90,00 zł.
Przymiar sztywny 500 < L ≤ 1000mm dwustronny 120,00 zł.
Przymiar sztywny 1000 <L ≤ 2000mm jednostronny 120,00 zł.
Przymiar sztywny 1000 <L ≤ 2000mm dwustronny 150,00 zł.
Pryzma 90,00 zł.
Pryzma dwustronna /cena zależna od zakresu wzorcowania 240,00 zł.
Miara zwijana L ≤ 5,0m 60,00 zł.
Miara zwijana 5,0 < L ≤ 10,0m 90,00 zł.
Macka L ≤ 5omm 60,00 zł.
Macka 50mm< L ≤ 10omm 90,00 zł.
Macka L > 100mm 120,00 zł.
Novometr 80,00 zł.
* W przypadku konieczności wykonania dodatkowych, szczególnie pracochłonnych czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia kalibracji, ich wycena zostanie każdorazowo uzgodniona.

 

Laboratorium działa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Firma jest w trakcie rozszerzenia zakresu certyfikacji wg ISO 9001: 2008 działalności laboratorium w zakresie wzorcowania wyposażenia do pomiaru długości i kąta.