Szukaj produktów
Biuro:
ul. Świerszcza 76
02-401 Warszawa
22 877 15 48 22 539 59 60 Godziny otwarcia: 8-15 (od poniedziałku do piątku)
Jak do nas dojechać?
Doradcy techniczni (przyrządy pomiarowe)
22 539 59 64
Doradcy techniczni (narzędzia skrawające, narzędzia specjalne)
22 539 59 75
Naprawy/Reklamacje
22 539 59 61
Księgowość
22 539 59 62
Laboratorium
22 539 59 74
Oddział Kielce
606 467 244

Przedsiębiorstwo Rozwoju i Wdrożeń „Oberon” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-401) przy ul. Świerszcza 76, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 50 000 zł, opłacony w całości KRS 0000184905, REGON 001377675, NIP 5220102828