Szukaj produktów
Biuro:
ul. Świerszcza 76
02-401 Warszawa
22 877 15 48 22 539 59 60 22 539 59 61
Jak do nas dojechać?
Doradcy techniczni (przyrządy pomiarowe)
22 539 59 64
Doradcy techniczni (narzędzia skrawające, narzędzia specjalne)
22 539 59 75
Naprawy/Reklamacje
22 539 59 61
Księgowość
22 539 59 62
Laboratorium
22 539 59 74
Oddział Kielce (Zygmunt Maleszak)
606 467 244

Przedsiębiorstwo Rozwoju i Wdrożeń „Oberon” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-401) przy ul. Świerszcza 76, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 50 000 zł, opłacony w całości KRS 0000184905, REGON 001377675, NIP 5220102828