QM-SOFT

Opis produktu

QM-SOFT – profesjonalne oprogramowanie do zarządzania laboratorium

 

 

1) Czym jest QM-Soft?

 

QM-Soft (Quality Management Software), jest programem bazodanowych ułatwiającym zarządzanie laboratorium wzorcującym oraz pomiarowym.

 

Twórcą oprogramowania jest niemieckie akredytowane laboratorium wzorcujące  L&W.  Wiele lat doświadczenia oraz potrzeba zaoszczędzenia czasu traconego na czynności nie związane bezpośrednio z wzorcowaniem pozwoliły na stworzenie produktu idealnie „skrojonego” na potrzeby laboratoriów.

 

Pojęcie zarządzania laboratorium w programie QM-Soft oznacza między innymi:

 

 • zarządzanie bazą danych klientów;
 • zarządzanie przyrządami pomiarowymi oraz wzorcami (własnymi oraz klientów)z przypisaniem istotnych informacji (oznaczenie, typ, status przyrządu, oznakowanie, odniesienie do wzorców, wyniki wzorcowania wraz z certyfikatem);
 • zapewnienie przestrzegania kolejnych dat wzorcowań (automatyczna sygnalizacja w przypadku zbliżającego się terminu);
 • dowolna modyfikacja formy świadectwa wzorcowania;
 • prowadzenie zapisek w formie elektronicznej.

 

2) Zalety modułowej budowy oprogramowania

 

QM-Soft składa się z szeregu specjalnych modułów, które oferują optymalne wsparcie przy wzorcowaniu każdego typu przyrządu pomiarowego. Moduły pracują niezależne od siebie, tak że możliwe jest skompletowanie indywidualnego systemu zawierającego wyłącznie potrzebne komponenty. Jeżeli przykładowy użytkownik zamierza przeprowadzać wzorcowania i sprawować nadzór  wyłącznie dla sprawdzianów gwintowych, suwmiarek, mikrometrów i kompletu płytek wzorcowych to wykupuje licencje tylko odpowiadających im modułów.

 

qmsoft_gaugeman.jpg

 

Specjalne moduły QM-Soft dedykowane konkretnym grupom narzędzi i przyrządów pomiarowych (np. czujniki, mikrometry, sprawdziany) posiadają unikalne cechy przyspieszające proces wzorcowania:

 

 • wszystkie wymagane wymiary nominalne i tolerancje są generowane przez program;
 • wzorcowanie jest wywoływane bezpośrednio z bazy danych przyrządów i jest przeprowadzane w specjalnie zaprojektowanym dla danego przyrządu module programu;
 • przygotowane procedury wzorcowania dla danego przyrządu pomiarowego są ściśle dopasowane do wymagań norm DIN, VDI, ISO, itd. Możliwe jest także deklarowanie norm zakładowych oraz punktów pomiarowych. Wzorcowania mogą być  wywoływane natychmiast i bez wcześniejszego definiowania specjalnych planów sprawdzenia;
 • wszystkie moduły mają możliwość pobierania danych w trybie on-line z urządzenia zewnętrznego; możliwość ta dotyczy powszechnie znanych przyrządów pomiarowych, jak np. długościomierz LabConcept firmy Trimos lub przyrząd do sprawdzania czujników zegarowych Optimar100 firmy Mahr.

3) Podstawowe cechy moduły podstawowego (bazodanowego) QM-Manag

 

Program QM-MANAG posiada wszystkie funkcje do zarządzania całym zasobem środków pomiarowych i kontrolnych. W bazie danych można zakładać karty środków i tworzyć pełną historię przyrządu. System przeprowadza użytkownika przez proces sprawdzenia oraz automatycznie generuje wszystkie  wartości nominalne.

 

Najważniejsze funkcje:

 

 • zarządzanie (zapisywanie, archiwizacja, ocena) danymi środków pomiarowych przez definiowanie i rozbudowywanie struktur baz danych;
 • różnorodne definiowanie widoku listy przyrządów w bazie;
 • automatyczne obliczanie wartości tolerancji dla najpopularniejszych środków (np. sprawdziany tłoczkowe, pierścieniowe, szczękowe, gwintowe, czujniki zegarowe, diatesty, czujniki dźwigniowo-zębate, przyrządy suwmiarkowe i mikrometryczne, itd.) wg standardów międzynarodowych;
 • bezpośredni przesył wyników sprawdzenia do bazy danych;
 • zdolność pracy w sieci, zintegrowana ochrona dostępu z precyzyjnie stopniowaną skalą uprawnień użytkowników
 • zdolność obsługującego do zarządzania osobnymi zasobami środków, czyli grupowanie przyrządów różnych zewnętrznych zleceniodawców w osobne zasoby ale w obrębie jednej bazy danych. Zarządzający ma wtedy  pełny podgląd i możliwość edycji zasobów wszystkich klientów, natomiast pojedynczy klient ma wgląd tylko w swój zasób (bez prawa edycji).

qmsoft_manage_sm.jpg

 

4) Znaczna oszczędność czasu jako podstawowa korzyść z użytkowania oprogramowania QM-Soft

 

Cechy wpływające na oszczędność czasu:

 

 • cyfrowa, w pełni konfigurowalna baza danych klientów oraz środków pomiarowych
 • nadzór nad własnymi wzorcami oraz przyrządami pomiarowymi
 • dostęp do bazy na wielu stanowiskach
 • archiwizacji danych w postaci cyfrowej
 • generator świadectw wzorcowania
 • gotowe procedury wzorcowania
 • bogata baza norm
 • możliwość komunikacji on-line z przyrządami pomiarowymi (długościomierze, komparatory, przyrządy do sprawdzania czujników itd.)
 • automatyczne obliczanie sprawdzianów gładkich oraz gwintowych
 • automatyczna analiza wyników zgodnie z wybraną normą użytą przy wzorcowaniu

 

 

UWAGA: W pakiecie z oprogramowaniem dostarczamy szablony certyfikatów przygotowane zgodne z wymaganiami PCA

 

 

Wersja demo programu jest do ściągnięcia ze strony producenta www.lw-gmbh.com (zakładka QMSOFT)

 

 

OBERON Sp z o. o. jest autoryzowanym przedstawicielem firmy L&W GmbH w Polsce. Firma zapewnia profesjonalne szkolenia oraz wsparcie serwisowe.

 

 

Szczegółowe informację oraz ofertę handlową można uzyskać kontaktując się z Panem mgr inż. Damianem Marcem pod numerem telefonu 22 539 59 64 lub pisząc na adres: damian.marzec@oberon.com.pl