Oprogramowanie WylerSPEC

Opis produktu

Oprogramowanie wylerSPEC zastępuje nasze oprogramowanie LEVELSOFT PRO i MT-SOFT. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika wyświetleniu odczytów, w prosty sposób możemy skonfigurować, skalibrować i mierzyć maszyny. Uniwersalny: wylerSPEC umożliwia odczyty pomiarów nie tylko z przyrządów pomiarowych nachylenia WYLER, ale także z interferometrów laserowych.

Oprogramowanie WylerSPEC wyróżnia się:

 • Przyjazny dla użytkownika
 • Łatwa interpretacja wyników
 • Adaptacja do zadań pomiarowych
 • Modułowa konstrukcja
 • Skuteczny czas można zapisać dzięki równoczesnym pomiarom wielu wariancji
 • Integracja laserowych interferometrów.

Dzięki modułowej budowie, oprogramowanie możemy dostosować dokładnie do naszych potrzeb.

W połączeniu z systemem BlueSYSTEM umożliwia:

Zwiększenie efektywności i minimalizację kosztów poprzez:

 • Skrócenie czasu pomiaru
 • Po modernizacji tylko wymienione elementy muszą być ponownie zmierzone
 • Analizę trójwymiarową umożliwiającą odnalezienie źródła błędu
 • Oprogramowanie i oprzyrządowanie pochodzą od jednego producenta, który udostępnia bezpłatne aktualizuje

Poprawę jakości dzięki:

 • Uniknięciu błędów geometrycznych podczas produkcji
 • Usunięciu błędów rotacyjnych powstałych podczas montażu